Čo je GSM repeater, ako vybrať správny zosilňovač??

Repeater, čiže opakovač, je elektronické zariadenie, ktoré prevádza a zosilňuje mobilný signál z miest, kde je dostatočný, na miesta, kde je to potrebné.


GSMrepater prvej generácie | www.gsmrepeater.cz

Pre koho je GSM repeater určený?

Repeater je určený pre každého, kto z dôvodu svojej bezpečnosti alebo bezpečnosti iných potrebuje kvalitnú možnosť mobilnej komunikácie. Zároveň vďaka repeateru zvýšite pri komunikácii so zákazníkmi, telefonátoch s rodinou, svoj komfort.

Dnes už nie je nutné chodiť telefonovať von pred dom alebo stáť pri otvorenom okne. 

Ako GSM zosilňovače fungujú?

GSM repeater funguje veľmi jednoducho. Umiestni sa v budove na miesto, kde signál nie je alebo je slabý, a prepojí sa káblom s vonkajšou anténou. Repeater signál z vonkajšej antény potom prevezme, zosilní a ďalej ho vysiela okolo seba. Inštalácia je veľmi jednoduchá, prevádzka nepotrebuje nijakú údržbu.

Nami predávané zosilňovače sú plne duplexné (komunikácia oboma smermi zároveň). Nie sú obmedzené počtom práve volajúcich, ani výberom operátora. Mobilní operátori dokonca odkazujú svojich zákazníkov priamo na nás a naše riešenia.

Výber prijímacej antény

Pokiaľ nevlastníte spektrálny analyzátor a máte niektorý z chytrých telefónov, je možné nainštalovať niektorú zo špecializovaných aplikácií, ako je NetMonster, ktorá ukazuje silu signálu pomocou hodnoty útlmu v dBm. Viac o tom ako zmerať signál. Hodnota vyzerá nejako takto: "-85dBm". Túto hodnotu nám zašlite na info@gsmrepeater.cz. Spolu s hodnotou nám prosím pošlite svoju adresu a požadovanú plochu pokrytia. V prípade záujmu o inštaláciu alebo lokálny prieskum napíšte prosím do e-mailu.

Úroveň signálu je potrebné vždy merať v mieste predpokladaného umiestnenia prijímacej antény mimo objektu (anténny stožiar, komín). Hodnoty úrovne signálu vo vnútorných priestoroch sú neúčelné.

Dipol ATK-10

Ideálna pre miesta, kde sa signál odráža nepriamo. Širší záber antény je vhodný pre skladanie odrážaných signálov z viacerých smerov

Dipol ATK-20

Úzko smerová - ideálna pre miesta, kde je voľnejšie priestranstvo a signál od operátora k nám putuje z jedného stabilného smeru.
Pamätajte na to, že kde nie je žiadny signál, niet čo zosilňovať. Ponúkame aj meranie a profesionálnu inštaláciu malých i veľkých priestorov so zameraním spektrálnym analyzátorom.

Schéma zapojenia | www.gsmrepeater.cz


Na optimalizáciu týchto webových stránok a našich služieb používame cookies.