cena: 0 CZK
tel.: 326 550 673  /  e-mail: info@gsmrepeater.cz
kontaktní formulář
chci zaslat dotaz
počítadlo přístupů
dnes: 9
týden: 379
celkem: 196636

Obch. podmínky

GSM repeater.cz, Pontero s.r.o, Komenského 40, 25801 Vlašim IČO:03596281 DIČ:CZ03596281 vyhlašuje tyto

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Uzavření a zrušení kupní smlouvy

Kupní smlouva na jejímž základě je realizován prodej zboží prodávajícím kupujícímu, vzniká okamžikem učinění objednávky kupujícím. Objednávku lze učinit pomocí virtuálního elektronického obchodu (www.gsmrepeater.cz), nebo elektronickou poštou (info@gsmrepeater.cz). Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Daňové doklady a dokumentaci zasíláme k objednávkám v elektronické podobě. V případě, že byste požadovali tištěný daňový doklad, požádejte o něj prosím v poznámce objednávky.

Uzavře-li kupující objednávku prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, má podle § 53 odst.7 občanského zákoníku právo do 14 dnů od převzetí plnění odstoupit od smlouvy bez udání důvodu a bez jakékoli sankce, za splnění těchto podmínek:

  • Kontaktovat prodávajícího emailem nebo přes kontaktní formulář umístěný na hlavní straně a sdělit mu skutečnost, že žádá o odstoupení od smlouvy. S touto žádostí sdělí kupující prodávajícímu datum nákupu a číslo bankovního účtu vedeného v ČR pro vrácení částky.
  • Dopravit zboží na své náklady do provozovny prodávajícího a to: nepoužité, nepoškozené, včetně veškerého příslušenství, v původním nepoškozeném obalu a včetně originálu dokladu o koupi.

Uplatní-li spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy podle §53 odst.7, Občanského zákoníku, má dodavatel právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Dodavatel je zároveň povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční částky nejpozději do 30 dnů od odstoupení.

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek bude zboží vráceno na náklady odesílajícího zpět.

Ceny zboží

Ceny za objednávané zboží (ceník zboží) jsou zveřejněny na internetových stránkách prodávajícího. Pro účely kupní smlouvy je platná nabídka zboží včetně kupní ceny zveřejněné na serveru v době odeslání objednávky kupujícím.

Bazarové a výprodejové zboží

Na bazarové a výprodejové zboží se nevztahují slevy a akční nabídky.

U zboží označené jako "Výprodej" platí ceny pouze do vyprodání aktuálních skladových zásob.

Dodání a převzetí zboží

Způsoby a ceny doručení: Balík do ruky České pošty, balík na dobírku, nebo osobní odběr po dohodě s provozovatelem zdarma. Při objednávce nad 2500 Kč bez DPH , nebo 200 EUR je poštovné zdarma. Společnost Pontero s.r.o. si vyhrazuje právo v případě špatné volby způsobu dopravy a dobírky ze strany kupujícího, která nelze zkombinovat, provést úpravu způsobu doručení.

Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu objednané zboží způsobem, jaký kupující zvolil v objednávce za ceny platné v čase uzavření kupní smlouvy. Termín dodání sdělí na požádání prodávající nebo jej uvede v potvrzení objednávky.

Kupující se zavazuje odebrat na udané dodací adrese od prodávajícího objednané zboží dle odeslané objednávky a uhradit kupní cenu způsobem zvoleným v elektronické objednávce.

Dodací adresu kupující specifikuje ve své objednávce.

Prodávající se v případě uzavření kupní smlouvy zavazuje dodat kupujícímu předmět koupě a převést na něho vlastnické právo k předmětu koupě.

Vlastnické právo k věci přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny a jeho převzetím.

Placení za dodané zboží

V případě, že kupující platí zboží bankovním převodem, je povinen zajistit, aby byla částka připsána na účet prodávajícího nejpozději 14. den od vystavení zálohové faktury. Po marném uplynutí této lhůty může prodávající objednávku zrušit.

Faktura nebo paragon (daňový doklad) je součástí dodávky.

Informace k způsobu používání zboží

Prodejce poskytuje záruku na funkčnost, jakost zařízení a základní technickou podporu ve formě obecného manuálu v českém jazyce.

V případě, že kupujícímu nebyl předán návod k obsluze spolu s výrobkem, může písemně kontaktovat prodávajícího a vyžádat si dodatečnou kopii návodu k obsluze.

Mechanické úpravy, integrace výrobků do jiných zařízení, provoz v podmínkách které neodpovídají účelu uvedenému výrobcem, provoz s dodatečným příslušenstvím, které není výrobcem oficiálně schváleno, může být důvodem k zamítnutí případné reklamace vad na zboží.

Uplatňování reklamací

Řídí se dle platného zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele

Vrácení peněz

Při vracení zboží je nejprve provedena kontrola vráceného zboží. Teprve po kontrole zboží provádíme vrácení domluvené finanční částky. V případě, že dopravné a dobírečné hradil prodávající, vrácená částka bude o tyto náklady snížena. Ve většině případů jsou peníze vráceny na zákazníkem uvedený účet. Vyřízení vrácení peněz trvá obvykle 7 až 10 pracovních dnů, maximálně 14 dní. Z výše uvedených důvodů není možné zasílat zboží zpět "Na dobírku", nebo očekávat okamžité proplacení na místě v hotovosti.

Ochrana osobních údajů

Prodávající provádí ochranu osobních údajů o kupujícím podle platných zákonů. Prodávající má právo prověřit pravdivost informací přijatých od kupujícího a to i prostřednictvím třetích stran. Kupující souhlasí s tím, aby jím sdělené informace byly použity ve vzájemném obchodním styku.

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, sídla, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo.(dále společně vše jen jako "osobní údaje").

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícímu.

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.

Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat.

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Pokud si kupující přeje opravit osobní údaje, které o něm prodávající zpracovává, může jej o to požádat na emailové adrese nebo výše uvedené poštovní adrese.

 

Ostatní ustanovení

Veškeré ostatní ustanovení se řídí platnými zákony a předpisy ČR.

Tyto všeobecné obchodní podmínky platí od 1.1. 2015. Prodávající si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoliv změnit.